SZAKMAI PÁLYAFUTÁS

 

A Szegedi Tudományegyetemen 2004-ben védtem meg a szakdolgozatomat magyar nyelv és irodalom szakos tanárként és bölcsészként. A szakdolgozatom témája a kriminalisztikai szövegnyelvészet, ezen belül is a börtönnyelvészet volt. Bár tanárként helyezkedtem el, de nem hagytam fel az igazságügyi nyelvészet kutatásával sem.

2009-ben nyertem felvételt a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájába. Ösztöndíjasként az igazságügyi nyelvészet volt a kutatási témám. Még ebben az évben, 2009-ben lettem gyakornok az akkor még Budapesti Katonai Ügyészségen, a büntetésvégrehajtási csoportnál. A gyakornoki éveim alatt alkalmam nyílt a fogvatartotti nyelvhasználat széleskörű vizsgálatára és ennek igazságügyi felhasználásának tanulmányozására. Ugyanebben az évben, ugyancsak gyakornokként kezdtem a Nemzeti Nyomozó Irodánál. Főleg nyelvi profilozással és szerzőségvizsgálattal segítettem az iroda munkáját.

2012-ben fejeztem be doktori tanulmányaimat. A doktori szigorlatomat 2016-ban tettem le. A témám a hazai börtönnyelv vizsgálata a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyelet tekintetében volt.

2013-tól 2015-ig a Központi Nyomozó Főügyészség nyelvész szaktanácsadója voltam. A munka során az igazságügyi nyelvészet mint alkalmazott terület számos részterületén dolgoztam: írtam bűnügyi szótárt, nyelvi profiloztam, részt vettem a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyelet munkájában (börtönökben és menekülttáborokban). Végeztem gyűlöletbeszéd-vizsgálatokat is. Rendszeresen tartottam előadásokat a megyei főügyészségeken.

2015-ben kiléptem az ügyészségről. Még ebben az évben a szerb-magyar határon dolgoztam az ENSZ-ben terepmunkásként. A munka során alkalmam nyílt a menekültek nyelvhasználatának vizsgálatára.

2015-től magánszakértőként dolgozom.

Az általam, az igazságügyi nyelvészetben végzett részterületek:

  • nyelvi profilozás (ismeretlen vagy álnévvel ellátott szövegek szerzői profiljának megalkotása a szövegből)
  • összehasonlító szövegelemzés (különböző szövegeknek ugyanaz-e a szerzője)
  • szerzőségvizsgálat (egy bizonyos szöveg származhat-e attól, akinek tulajdonítják)
  • videószövegek elemzése (betanított szövegről vagy spontán nyelvi tevékenységről van-e szó)
  • bűnügyi szótár készítése (egy adott bűnszervezet titkos nyelvének dekódolása)
  • álnevek vizsgálata gyűlöletbeszéd vizsgálata (annak számít-e egy szöveg igazságügyi nyelvészeti szempontok alapján)
  • becsületsértés, rágalmazás esetén szövegvizsgálatok (a szöveg szerzőjének szándéka szerint)
  • különböző, szexuális tartalmú oldalak vizsgálata (a gyermekek online, a szexuális kizsákmányolás kockázatának felmérése szempontjából)
  • spontán beszéd vizsgálata (pl. lehallgatási anyagok) diskurzuselemzési szempontok alapján
  • börtönnyelvi vizsgálatok